Het programma van de partij waarop ik zou willen stemmen

(In alle voorlopigheid en met het voorbehoud dat ik dit in een bevlieging geschreven heb.)
(Het is, uiteraard, voor een stuk gebaseerd op ideeën van Steiner. Dat is meteen ook de noemer waaronder het indien nodig zou mogen samengevat worden.)

*******

De programmapunten:

  • Wij gaan voor oplossingen op lange termijn. Wat wil dat zeggen? Kijk bijvoorbeeld naar energie. Er is geen goede kortetermijnoplossing voor het tekort aan energie. Nu moeten alle politieke maatregelen weliswaar ook rekening houden met kortetermijnfactoren. Maar wij willen ervoor zorgen dat er naast die kortetermijnfactoren ook nog nagedacht wordt over de langetermijnfactoren. Bijvoorbeeld door naast de ad hoc-oplossingen ook te investeren in een project om binnen veertig jaar een langetermijnoplossing gevonden te hebben, waarvan we nu nog niet weten hoe het eruit zal zien. En hetzelfde met alle andere structurele problemen. (Een dergelijke mentaliteit zal in de regel weggelachen worden. Maar waarom niet vissen in de vijver van de mensen niet willen stemmen op de partijen die nu voorhanden zijn?)
  • Wij engageren ons om niet de waan van de dag te volgen. Wij zullen hem misschien wel volgen als het onduidelijk is of het waan of juist trefzekerheid is; maar er zijn zoveel situaties waarin het overduidelijk waan is. Geen gemelk over de wet-Lejeune als blijkt dat Dutroux daardoor vervroegd vrijgekomen is. Geen installatie van netten boven alle gevangenissen als er een keer iemand met een helicopter ontsnapt. Enzoverder. Dat is ons engagement.
  • Wij willen volks zijn in de zin dat we het gezond verstand gebruiken, liever dan theorieën. De idee dat je een bedelaar helpt door hem eten te geven is in overeenstemming met het gezond verstand. De idee dat je een bedelaar niet helpt door hem eten te geven is niet in overeenstemming met het gezond verstand want er is een theorie voor nodig die even goed juist als fout zou kunnen zijn (in dit geval de idee dat er een soort natuurwet is, die zegt dat bedelaars werken als ze geen eten hebben en niet werken als ze wel eten hebben). En zo voor alle andere kwesties.
  • Wij willen alle regularisatie op het gebied van onderwijs zoveel mogelijk terugschroeven om tot een maatschappij te komen waarin niet “Brussel”, maar de leraars die zelf voor de klas staan de specifieke problemen die zich daar stellen naar hun beste vermogen kunnen en mogen oplossen, eerder ondersteund door ervaringen van collega’s en ervaringsgebaseerde specialisten dan door de bevliegingen van wereldverbeteraars, quotastaarders of werkloosheidsdiensten.
  • Wij zijn bereid complexe economische beslissingen in de handen te leggen van de specialisten en niet noodzakelijk in die van de politiek verkozenen met hun ideologieën, zolang zij de democratisch overeengekomen politieke rechten en plichten van alle burgers respecteren. (Dit om de simpele reden dat de complexe economische kwesties niet op dezelfde manier een zaak zijn waarover ik mij als burger uit te spreken heb, als de politieke rechten en plichten dat zijn. Over de vraag in welke mate economische motieven mijn gezondheid mogen inperken, kunnen Gust en Patrick aan de cafétoog verschillende meningen hebben. De politiek moet met hun mening rekening houden omdat het een zaak is waarover iedere burger zou moeten kunnen meespreken. Dus Gust stemt voor een partij die vindt dat het recht op gezondheid absoluut is, Patrick voor een partij die economische belangen onder omstandigheden wel uitzonderingen wil toestaan, denk Oosterweelverbinding. Een democratisch proces moet hier tot een beslissing voeren die wet wordt, omdat alle burgers hierover recht van spreken hebben. Hetzelfde geldt niet voor maatregelen om bijvoorbeeld het mestoverschot op te lossen – of beter gezegd: het geldt niet op dezelfde manier. Dit is geen zaak van alle burgers, maar van al diegenen die tot op zekere hoogte de specifieke details van het dossier kunnen overzien. Niet iedereen is er ook op dezelfde manier bij betrokken; misschien is Gust een boer en Patrick een fabrikant van electronica. En bovendien speelt de discussie zich hier niet af in het rijk van rechten, die per definitie een definitief en algemeengeldend karakter hebben, maar in het rijk van economische voorspellingen, projecties en afwegingen. Het is niet op dezelfde manier een zaak van de burger, voor zover hij burger is. Het moet echter wel geregeld worden, omdat het de burger aanbelangt. In de mate van het mogelijke zou het door de specialisten in de betreffende materie geregeld moeten worden, die zoveel mogelijk rekening houden met de interesses van de economie als geheel.)
  • Voor alle politieke kwesties streven wij maatregelen na die gelijkheid bewerkstelligen.
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s